Om oss

Visjon og etikk

«Birkeland Blomsterpark AS ønsker å fremstår som Sørlandets fremste hagesenter, vurdert ut fra kvalitet og opplevelse.»

Vi skal øke Birkelands anseelse utad og bidra til å videreutvikle Birkeland til et reisemål. Vi skal bidra til å gi Birkenesfolk en bedre opplevelse av sitt sentrum og være stolte av det.

Visjon

Prosjektet har avklart en visjon for virksomheten, en mening med virksomheten, en drivkraft for den videre utvikling og løpende virksomhet. Vi skal: Gi folk en grønn opplevelse som varer.

Det skal vi gjøre ved å gi kunder og øvrig publikum en visuell opplevelse av blomsterprakt og flora som brenner seg inn i bevisstheten og som blir sittende der som et godt minne over tid. Og når minnet svinner, står vi klar med en ny god floraopplevelse. Vi skal gi gode, grønne opplevelser til folk – hele tiden.

Vi skal også tilby våre kunder et grønt produkt av høy kvalitet. Et produkt som er kultivert for norske vekslende værforhold. Et produkt som er bedre enn hva våre konkurrenter kan tilby. Et grønt produkt med varighet.

Verdier

I arbeidet med å videreutvikle bedriften og i den løpende drift av virksomehten, skal følgende 4 verdier stå i hovedfokus:

Ærlighet

Vi skal være ærlige i møtet med kunden og i vår markedsføring. Vi skal ikke påstå ting vi ikke vet. Vi skal være oppriktige på en slik måte at kunder og omgivelser får tiltro til oss.

Raushet

Våre kunder skal forvente mye og få mer! Vi skal overraske kunden med raushet ved å gi gode faglige råd og tilleggsprodukter. Vi skal bidra i lokalmiljøet med å bygge en folkepark for floraopplevelser og i den utstrekning vi har mulighet for det, bidra til positive tiltak i lokalmiljøet.

Lærevillig

Vi skal legge vekt på et høyt faglig kunnskapsnivå blant de ansatte, og jobbe kontinuerlig med å øke dette. Dette skal vi gjøre for til en hver tid å utvikle gode produkter og floraopplevelser, og ikke minst for å kunne gi kundene viktige råd for stell av grønne produkter, slik at varigheten øker.

Kundeorientert

Vi skal sette kunden i sentrum. Kunden skal tas på alvor og møtes med vennlighet, raushet og oppriktighet, slik at vedkommende føler å ha hatt en god opplevelse og ha fått et godt råd og et godt produkt. Vi skal møte kundene på en slik måte at de får lyst til å komme tilbake.